ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย . by Qatar Airways 6 วัน 4 คืน
บินตรงเชียงใหม่ – จอร์เจีย BY QR

6 วัน 4 คืน

มิสเคต้า|อันนานูรี|คาซเบกี้|กูดูอารี|กอรี|พิพิธภัณฑ์สตาลิน|อัพลิสต์ชิเคห์|บอร์โจมี|ทบิลิซี **พาสปอตร์ไทยไม่ต้องทำวีซ่าสำหรับ**
มิสเคต้า | อันนานูรี | คาซเบกี้ | กูดูอารี | กอรี | พิพิธภัณฑ์สตาลิน| อัพลิสต์ชิเคห์ | บอร์โจมี | ทบิลิซี
** พาสปอตร์ไทยไม่ต้องทำวีซ่าสำหรับ **

ทัวร์จอร์เจีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน