ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี วัดวาวูจองซา พระราชวังชางด็อกกุง by Jeju Air 5 วัน 3 คืน
KRW70 : บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี Chiang Mai To Seoul Go Snow BY 7C

5 วัน 3 คืน

ไปเที่ยวไหนบ้างเกาะนามิ●ปั่นRAILBIKE●สะพานกระจก●อิสระเล่นสกีหรือONEMOUNTSNOWPARK(ไม่รวมบัตรเข้า)●สตรอว์เบอรีฟาร์ม●วัดวาวูจองซา●ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ3มิติ●EVERLAND●SEOULLO7017●พระราชวังชางด็อก●เมียงดง●ทงแดมุน●NSEOULTOWER
ไปเที่ยวไหนบ้าง เกาะนามิ ● ปั่น RAIL BIKE ● สะพานกระจก ● อิสระเล่นสกี หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) ● สตรอว์เบอรีฟาร์ม ● วัดวาวูจองซา ● ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ 3 มิติ ● EVERLAND ● SEOULLO 7017 ● พระราชวังชางด็อก ● เมียงดง ● ทงแดมุน ● N SEOUL TOWER

ทัวร์เกาหลี วัดวาวูจองซา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน