ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ หาดจิมบารัน by Thai Lion Air 5 วัน 4 คืน
BT-BAL03-SL : มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ BY SL

5 วัน 4 คืน

บาหลี•หาดจิมบารัน• ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน•บุโรพุทโธ•วัดปะวน•วัดเมนดุต•ช้อปปปิ้งย็อกยาการ์ตา•บาหลี•วัดบราตัน•นาขั้นบันไดวัดเทมภัคสิริงค์•ตลาดปราบเซียน•หมู่บ้านคินตามณี•วัดเบซากิห์•วัดเลมปูยางค์บาหลีสวิงค์•วิหารทานาต์ลอต•ร้านกฤษณา #มีบินภายในประเทศ
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สักการะวัดปะวนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawon นำท่านชม วัดเมนดุตCandi Mendut เพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ MALIOBORO

Day 3 : ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา ออกเดินทางสู่บาหลี เดินทางถึง บาหลี ชมวัดบราตัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี นำท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได เป็นนาข้าวที่สวยที่สุดและเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์

Day 4 : เดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์ ตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือ ตลาดปราบเซียน เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี นำท่านชมปุราเบซากิห์ นิยมเรียกกันอีกชื่อว่าวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ เดินทางสู่วัดเลมปูยางค์

Day 5 : เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรมบาหลีสวิงค์Bali Swingให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า นำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุด เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ร้าน Krisna เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย เดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน