ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า ไหว้พระ เปิดรับทรัพย์ เสริมบารมีกับ อ.ช้าง BY NX

3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ -สุดพิเศษ!ร่วมไหว้พระขอพรโชคลาภเปิดรับทรัพย์เสริมบารมีที่มาเก๊ากับอาจารย์ช้างพร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่วัดเจ้าแม่กวนอิมวัดอาม่าและวัดกวนอูนำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา -วัดเจ้าแม่กวนอิม–23.00น.พิธีไหว้กลางคืนณวัดเจ้าแม่กวนอิมช่วงเวลาอันมงคลเปิดกระเป๋ารับทรัพย์นำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา(พร้อมชุดไหว้) -วัดอาม่า–10.00น.พิธีไหว้ตอนเช้าเปิดฤกษ์วันใหม่รับพลังมงคลณวัดอาม่าขอพรความสุขปัดเป่าโรคภัยเสริมมงคลชีวิตนำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา(พร้อมชุดไหว้) -วัดกวนไท(ศาลเจ้าพ่อกวนอู)–ปกป้องคุ้มครองครอบครัวและบริวารเสริมอำนาจและบารมี(พร้อมชุดไหว้) -วัดเปากง–แก้ปีชงหมุนดวงปีเกิดส่งเสริมเรื่องการงาน -วัดหลินฟง–เรื่องสุขภาพการขอบุตรและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว -รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–ประตูสู่ฮวงจุ้ยของเมืองมาเก๊าINFININY -หอคอยมาเก๊า(MACAUTOWER)–ชมวิวเมืองมาเก๊าแบบ360องศาที่ชั้น58 -OPENTOPBUSชมเมือง-ชมเมืองมาเก๊าในยามค่ำคืนทั้งแสงสีของเมือง -พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า–จัดแสดงของขวัญที่มาเก๊าได้รับในพิธีมอบพื้นที่จากโปรตุเกสคืนสู่จีน -หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า–ชมรูปปั้นแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมที่สูง21เมตรซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า -เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊าซึ่งเป็นสายการบินแบบFULLSERVICES #เดินทางกับแขกรับเชิญพิเศษอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา
ไฮไลท์
-สุดพิเศษ! ร่วมไหว้พระขอพร โชคลาภ เปิดรับทรัพย์ เสริมบารมี ที่ มาเก๊า กับอาจารย์ช้าง พร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่าและวัดกวนอู นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
-วัดเจ้าแม่กวนอิม – 23.00 น. พิธีไหว้กลางคืน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่วงเวลาอันมงคล เปิดกระเป๋ารับทรัพย์ นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา (พร้อมชุดไหว้)
-วัดอาม่า – 10.00 น. พิธีไหว้ตอนเช้า เปิดฤกษ์วันใหม่ รับพลังมงคล ณ วัดอาม่า ขอพรความสุข ปัดเป่าโรคภัย เสริมมงคลชีวิต นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา (พร้อมชุดไหว้)
-วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) – ปกป้องคุ้มครอง ครอบครัวและบริวาร เสริมอำนาจและบารมี (พร้อมชุดไหว้)
-วัดเปากง – แก้ปีชง หมุนดวงปีเกิด ส่งเสริมเรื่องการงาน
-วัดหลินฟง – เรื่องสุขภาพ การขอบุตร และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว
-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ประตูสู่ฮวงจุ้ยของเมืองมาเก๊า INFININY
-หอคอยมาเก๊า (MACAU TOWER) – ชมวิวเมืองมาเก๊าแบบ 360 องศาที่ชั้น 58
-OPEN TOP BUS ชมเมือง - ชมเมืองมาเก๊า ในยามค่ำคืนทั้งแสงสีของเมือง
-พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า – จัดแสดงของขวัญที่มาเก๊าได้รับในพิธีมอบพื้นที่จากโปรตุเกสคืนสู่จีน
-หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า – ชมรูปปั้นแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมที่สูง 21 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า
-เดินทางโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ซึ่งเป็นสายการบินแบบ FULL SERVICES
#เดินทางกับแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 20 ก.พ 2563 อังคาร - พฤหัส 28,900 -

ทัวร์มาเก๊า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน