ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า ไหว้พระ เปิดรับทรัพย์ เสริมบารมีกับ อ.ช้าง BY NX

3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ -สุดพิเศษ!ร่วมไหว้พระขอพรโชคลาภเปิดรับทรัพย์เสริมบารมีที่มาเก๊ากับอาจารย์ช้างพร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่วัดเจ้าแม่กวนอิมวัดอาม่าและวัดกวนอูนำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา -วัดเจ้าแม่กวนอิม–23.00น.พิธีไหว้กลางคืนณวัดเจ้าแม่กวนอิมช่วงเวลาอันมงคลเปิดกระเป๋ารับทรัพย์นำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา(พร้อมชุดไหว้) -วัดอาม่า–10.00น.พิธีไหว้ตอนเช้าเปิดฤกษ์วันใหม่รับพลังมงคลณวัดอาม่าขอพรความสุขปัดเป่าโรคภัยเสริมมงคลชีวิตนำโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา(พร้อมชุดไหว้) -วัดกวนไท(ศาลเจ้าพ่อกวนอู)–ปกป้องคุ้มครองครอบครัวและบริวารเสริมอำนาจและบารมี(พร้อมชุดไหว้) -วัดเปากง–แก้ปีชงหมุนดวงปีเกิดส่งเสริมเรื่องการงาน -วัดหลินฟง–เรื่องสุขภาพการขอบุตรและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว -รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–ประตูสู่ฮวงจุ้ยของเมืองมาเก๊าINFININY -หอคอยมาเก๊า(MACAUTOWER)–ชมวิวเมืองมาเก๊าแบบ360องศาที่ชั้น58 -OPENTOPBUSชมเมือง-ชมเมืองมาเก๊าในยามค่ำคืนทั้งแสงสีของเมือง -พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า–จัดแสดงของขวัญที่มาเก๊าได้รับในพิธีมอบพื้นที่จากโปรตุเกสคืนสู่จีน -หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า–ชมรูปปั้นแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมที่สูง21เมตรซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า -เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊าซึ่งเป็นสายการบินแบบFULLSERVICES #เดินทางกับแขกรับเชิญพิเศษอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา
ไฮไลท์
-สุดพิเศษ! ร่วมไหว้พระขอพร โชคลาภ เปิดรับทรัพย์ เสริมบารมี ที่ มาเก๊า กับอาจารย์ช้าง พร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่าและวัดกวนอู นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
-วัดเจ้าแม่กวนอิม – 23.00 น. พิธีไหว้กลางคืน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่วงเวลาอันมงคล เปิดกระเป๋ารับทรัพย์ นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา (พร้อมชุดไหว้)
-วัดอาม่า – 10.00 น. พิธีไหว้ตอนเช้า เปิดฤกษ์วันใหม่ รับพลังมงคล ณ วัดอาม่า ขอพรความสุข ปัดเป่าโรคภัย เสริมมงคลชีวิต นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา (พร้อมชุดไหว้)
-วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) – ปกป้องคุ้มครอง ครอบครัวและบริวาร เสริมอำนาจและบารมี (พร้อมชุดไหว้)
-วัดเปากง – แก้ปีชง หมุนดวงปีเกิด ส่งเสริมเรื่องการงาน
-วัดหลินฟง – เรื่องสุขภาพ การขอบุตร และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว
-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ประตูสู่ฮวงจุ้ยของเมืองมาเก๊า INFININY
-หอคอยมาเก๊า (MACAU TOWER) – ชมวิวเมืองมาเก๊าแบบ 360 องศาที่ชั้น 58
-OPEN TOP BUS ชมเมือง - ชมเมืองมาเก๊า ในยามค่ำคืนทั้งแสงสีของเมือง
-พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า – จัดแสดงของขวัญที่มาเก๊าได้รับในพิธีมอบพื้นที่จากโปรตุเกสคืนสู่จีน
-หมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่า – ชมรูปปั้นแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมที่สูง 21 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า
-เดินทางโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ซึ่งเป็นสายการบินแบบ FULL SERVICES
#เดินทางกับแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา

ทัวร์มาเก๊า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน