ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี จิมบารัน บารองแดนซ์ วัดบราตัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ คินตามณี by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
BT-BAL01 : มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี BY SL

4 วัน 3 คืน

บาหลี•จิมบารันบารองแดนซ์•วัดบราตัน•นาขั้นบันไดวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์•คินตามณี•วัดเบซากีห์•วัดเลมปูยางค์บาหลีสวิงค์•วิหารทานาต์ลอต•ร้านกฤษณา
บาหลี • จิมบารัน บารองแดนซ์ • วัดบราตัน • นาขั้นบันได วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ • คินตามณี • วัดเบซากีห์ • วัดเลมปูยางค์ บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน