ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ . by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
Paris Chamonix Jungfrau Rhein Falls ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ BY TG

9 วัน 6 คืน

ปารีส|พระราชวังแวร์ซาย|ชาโมนิกซ์–มองบลังค์|ยอดเขาจุงเฟรา|น้ำตกไรน์ ลูเซิร์น|เจนีวา|อินเทอร์ลาเคน|ซูริค
ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | ชาโมนิกซ์ – มองบลังค์| ยอดเขาจุงเฟรา | น้ำตกไรน์
ลูเซิร์น | เจนีวา | อินเทอร์ลาเคน | ซูริค

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน