ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 2 วัน 1 คืน
HH10 : ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง

2 วัน 1 คืน

นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ขอพรหลวงพ่อแชกงวัดกังหันและเทพเจ้าหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมถนนนาธานและซิตี้เกทเอ้าท์เลท ***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง***
นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท
***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง***

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน