ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . by Emirates 8 วัน 5 คืน
Italy - Swiss [Titlis] - France อิตาลี(โรม) – สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาทิตลิส) – ฝรั่งเศส BY EK

8 วัน 5 คืน

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก|โคลอสเซียม|ปิซ่า|เกาะเวนิส|อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาทิตลิส|พระราชวังแวร์ซาย|หอไอเฟล|อิสระช้อปปิ้ง
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | โคลอสเซียม | ปิซ่า | เกาะเวนิส | อินเทอร์ลาเคน
ยอดเขาทิตลิส | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล | อิสระช้อปปิ้ง

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน