ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . by Emirates 10 วัน 7 คืน
Europe Classic Discovery อิตาลี(โรม) - สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) - ฝรั่งเศส BY EK

10 วัน 7 คืน

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก|โคลอสเซียม|ปิซ่า|เกาะเวนิส|อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรา|รถไฟความเร็วสูงTGV|พระราชวังแวร์ซาย|หอไอเฟล
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | โคลอสเซียม | ปิซ่า | เกาะเวนิส | อินเทอร์ลาเคน
ยอดเขาจุงเฟรา | รถไฟความเร็วสูง TGV | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน