ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Superb Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี BY EK

9 วัน 6 คืน

ปารีส|หอคอยมงต์ปาร์นาส|พระราชวังแวร์ซายน์|รถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟราเกาะเวนิส|โคลอสเซียม|หอเอนปิซ่า|หอไอเฟล|มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส | หอคอยมงต์ปาร์นาส | พระราชวังแวร์ซายน์ | รถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เกาะเวนิส | โคลอสเซียม | หอเอนปิซ่า | หอไอเฟล | มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน