ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Panoramic View of Mt. Schilthorn ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี BY EK

9 วัน 6 คืน

ปารีส|พระราชวังแวร์ซายน์|ล่องเรือบาโตมุช|ดิจอง|ยอดเขาชิลธอร์น อินเทอร์ลาเคน|ลูเซิร์น|มิลาน|หอเอนปิซ่า|เกาะเวนิส
ปารีส | พระราชวังแวร์ซายน์ | ล่องเรือบาโตมุช | ดิจอง | ยอดเขาชิลธอร์น
อินเทอร์ลาเคน | ลูเซิร์น | มิลาน | หอเอนปิซ่า | เกาะเวนิส

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน