ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
Windy And Snowy อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ BY TG

10 วัน 7 คืน

มิลาน|เบอร์กาโม|เกาะเวนิส|ยอดเขาจุงเฟรา|ทะเลสาปโคโม่| นั่งรถไฟCarTrain|เซอร์แมท|เบิร์น|ซูริค
มิลาน | เบอร์กาโม | เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงเฟรา | ทะเลสาปโคโม่ |
นั่งรถไฟ Car Train | เซอร์แมท | เบิร์น | ซูริค

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน