ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว จิมซาจุ่ย โชว์น้ำพุเต้นระบำ by Emirates 3 วัน 2 คืน
HKG-022 : Hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น BY EK

3 วัน 2 คืน

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก) l เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน)l วัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ) สวรรค์ของนักช๊อป . . . ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่มจุใจ เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ นำคณะเข้าสู่ที่พัก

Day 2 : นำท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% นำท่านชม ร้านหยก นำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ นำท่านชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ นำท่านขอพรวัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันนำโชค จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก อัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน