ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
HKG-021 : Hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง BY CX

3 วัน 2 คืน

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก)lเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน)lวัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ) อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ“ถนนนาธาน”แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์(CX) หมายเหตุ:ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น/ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาทไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง
วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก) l เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน) l วัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ)
อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ “ถนนนาธาน” แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด
เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ (CX)
หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน