ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล พระราชวังโดลมาบาห์เช by Turkish Airlines 9 วัน 7 คืน
Popular Turkey ตุรกี BY TK

9 วัน 7 คืน

อิสตันบูลดินแดน2ทวีป|อังการา|คัปปาโดเกีย|คอนยา|ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอเฟซุส|ม้าไม้จำลองแห่งทรอย|พระราชวังโดลมาบาห์เช|ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการา | คัปปาโดเกีย | คอนยา | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาห์เช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน