ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเตต้า วิหารสเวติสโคเวลี ป้อมอนานูรี โบสถ์เกอร์เกตี้ by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
TBS08 : The Legend Of Georgia ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี BY XJ

6 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X

Day 2 : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองมิทสเคต้า จากนั้นชมวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย นำท่านเดินทางชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี จะได้พบกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี จากนั้นนำชมบริเวณโรงอาบน้ำแร่กำมะถัน จากนั้นนำท่านสู่สะพานแห่งสันติภาพ จากนั้นขึ้นกระเช้าชมรูปปั้น Mother of Georgia เป็นอนุสาวรีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง เป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี และนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า จากนั้นพาชมถนนคนเดินชาเดอนี่

Day 3 : นำท่านสู่ป้อมอนานูรี ชมวิวบนหอคอย ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่าง จากนั้นเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้ เมืองเล็กๆที่ตั้งตามริมฝั่งแม่น้ำ นำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี เป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง นำท่านแวะชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้

Day 4 : เดินทางไปยังเมืองกอรี ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ ท่านสตาบิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต นำท่านชมเมืองอัพลีสต์ซีคห์ หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี นำท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี เป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก

Day 5 : นำท่านแวะชมการสาธิตวิธีการทำขนมปังแบบคาเคติที่ บ้านขนมปัง คาเคติ เป็นขนมปังพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่วิหารบอดี เป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ นำท่านสู่เขต ควาเรลี ที่แปลว่า “ไวน์” เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี จากนั้นให้อิสระช้อปปิ้งในห้างแกรอเรีย และเยี่ยมชมความสวยงามของถนนคนเดินรุสทาเวลี

Day 6 : นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ป ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X - เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 15 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 31,999 FULL W/L
13 – 18 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999
31,999
FULL
17 – 22 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999
31,999
FULL
20 – 25 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 FULL
24 – 29 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 FULL
27 มี.ค – 01 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 FULL
31 มี.ค – 05 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 FULL
03 – 08 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 34,999 FULL
07 – 12 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 34,999 FULL
10 – 15 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 38,999 FULL W/L
11 – 16 เม.ย 2563 เสาร์ - พฤหัส 38,999 FULL
14 – 19 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 35,999 FULL W/L
17 – 22 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 FULL
24 – 29 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 FULL
28 เม.ย – 03 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 FULL
30 เม.ย – 05 พ.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 33,999 FULL
01 – 06 พ.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 33,999 FULL W/L
04 – 09 พ.ค 2563 จันทร์ - เสาร์ 33,999 FULL W/L
05 – 10 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 33,999 FULL W/L

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน