ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ รถไฟด่วน TGV ล่องเรือแม่น้ำแซน by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
GG02D : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี BY TG

10 วัน 7 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางบินตรวสู่ สนามบินชาล์เดอโกล์ล เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซน นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้ว นำท่านชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา นำท่านสู่ ท่าเรือ Pont de L’alma เพื่อลงเรือ บาโตมูซ ล่อง แม่น้ำแซน ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเก่าแก่สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพอาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้

Day 3 : นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค นำท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน นำท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมันบูโลวาร์ด เพื่อให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

Day 4 : นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ TGV นำท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลำบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) ผ่านชมทิวทัศน์ของท้องทุ่ง และชีวิตผู้คนชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยัง เมืองดิจอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์ของฝรั่งเศส เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น

Day 5 : ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น นําท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต

Day 6 : นำท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย ลาน ถ่ายรูปด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี นำท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้

Day 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาลำส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเดินเท้าไปยัง จัตุรัสซานมาร์โก อันเป็นศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ กับ เรือนจำโบราณ ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก นำท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยังปีซ่า หอเอนปีซ่า และนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก

Day 8 : นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำไทเบอร์ ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองเข้าสู่ นครวาติกัน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณด้านหน้าลานกว้างของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ท่านชม น้ำพุเทรวี่ เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก จากนั้นให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

Day 9 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิโน่ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง

Day 10 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน