ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย วิหารเซนต์โซเฟีย by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
BT-IST03 : มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป BY TK

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล

Day 2 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกีเตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องเพื่อบินภายในประเทศ ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 จากนั้นหุบเขานกพิราบ ชม บ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำของชาวคัปปาโดเกีย ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง”Belly Dance พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน
Day 3 : นครใต้ดินไคมัคลึ จากนั้นชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เดินทางสู่เมืองคอนย่า ระหว่างทาง แวะชมสถานีคาราวาน มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า หรือสำนักลมวน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม

Day 4 : เดินทางสู่ปามุคคาเล ท่านชม ปามุคคาเล ) มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากบ่อน้ำร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน

Day 5 : เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านชม โรงงานผลิตเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย จากนั้นชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ บ้านพระแม่มารี เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก

Day 6 : ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตันเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด นำท่านชมฮายาโซฟีย ชมพระราชวังทอปกาปึ อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ จากนั้น ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง ได้แก่เครื่องเทศ

Day 7 : นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ นำท่านเดินทางสู่ สวนอิเมอร์แกนด์ ) สวนดอกไม้ทิวลิปขนาดใหญ่ในนครอิสตันบูล ทิวลิปเป็นดอกไม้ประจำชาติของตุรกี จากนั้นช้อปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี ท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน สนามบินแห่งใหม่ของกรุงอิสตันบูล มีสินค้าปลอดภาษี และสินค้าแบรนด์เนม อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, RRADA, HERMES และอื่นอื่นอีกมากมาย

Day 8 : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์ตุรกี นั่งบอลลูน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน