ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Kunming Airlines 4 วัน 3 คืน
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สกีหิมะ BY KY

4 วัน 3 คืน

ส้มผัสวิวมหัศจรรย์ที่ดินแดงตงชวนเก็บผลไม้ตามฤดูกาลสวนน้ำตกคุนหมิง นั่งรถแบตเตอร์รี่+กระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อชมซากุระที่วัดหยวนทง พิเศษ!เล่นสกีหิมะรวมค่อุปกรณ์การเล่นแล้ว บินตรงแค่2ชั่วโมง
ส้มผัสวิวมหัศจรรย์ที่ดินแดงตงชวน เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สวนน้ำตกคุนหมิง
นั่งรถแบตเตอร์รี่+กระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชมซากุระที่วัดหยวนทง
พิเศษ! เล่นสกีหิมะ รวมค่อุปกรณ์การเล่นแล้ว
บินตรงแค่2ชั่วโมง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน