ทัวร์ ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส บาวาเรีย ทิโรล อัลซาล by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
Premium Tour เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส บาวาเรีย ทิโรล อัลซาล BY TG

10 วัน 7 คืน

ฮอลสตัท–เซนต์วูลฟ์กัง-เบิร์ชเทสกาเด้น-ทะเลสาบโคนิกซี-หมู่บ้านรามเซา อินน์สบรูก-มิดเทนวาลด์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ลินเดา-เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์–ทะเลสาบทิทิเซ่-สตราสบูร์ก กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-โรเธนเบิร์ก-แฟรงค์เฟิร์ท • มิวนิคเมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย • ฮัลสตัทเสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา • เซนต์วูลฟ์กังเมืองริมทะเลสาบที่สุดแสนโรแมนติก • เบิร์ชเทสกาเด้นเมืองยุคนาซีอดอล์ฟฮิตเล่อร์(ADOLFHITLER)เส้นทางดิอัลไพน์โร้ดTHEALPINEROAD • ทะเลสาบโคนิกซีทะเลสาบกษัตริย์ทะเลสาบในหุบเขา • อินบรูคส์มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์ • ปราสาทนอยชวานสไตน์สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยายอัศวินหงส์(SwanKnight) • หมู่บ้านรามเซาหมู่บ้านเล็กๆที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ • มิดเทนวาลด์หมู่บ้านสุดแสนน่ารักแคว้นบาวาเรียหมู่บ้านเล็กๆ • ยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี • ลินเดาเมืองริมทะเลสาบBodensee • เอ็ททาลเมืองเล็กๆของพระเจ้าลุควิคที่2 • ทะเลสาบทิทิเซ่เมืองตากอากาศเล็กๆในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ • สตราสบูร์กเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส(ALSACE)ลุ่มแม่น้ำไรน์ • กอลมาร์เส้นทางไวน์ของอาลซัสเมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส • หมู่บ้านริควีร์เมืองแห่งเทพนิยาย • โรเธนเบิร์กเมืองน่ารักดุจเทพนิยายแต่ชื่อยาวเหยีดเกือบเมตรกว่า • แฟรงค์เฟิร์ทเมืองฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์แห่งลุ่มแม่น้ำไมน์
ฮอลสตัท–เซนต์วูลฟ์กัง-เบิร์ชเทสกาเด้น-ทะเลสาบโคนิกซี-หมู่บ้านรามเซา
อินน์สบรูก-มิดเทนวาลด์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ลินเดา-เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์–ทะเลสาบทิทิเซ่-สตราสบูร์ก
กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-โรเธนเบิร์ก-แฟรงค์เฟิร์ท

• มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
• ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา
• เซนต์วูลฟ์กัง เมืองริมทะเลสาบที่สุดแสนโรแมนติก
• เบิร์ชเทสกาเด้น เมืองยุคนาซี อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ (ADOLF HITLER) เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด THE ALPINE ROAD
• ทะเลสาบโคนิกซี ทะเลสาบกษัตริย์ ทะเลสาบในหุบเขา
• อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์
• ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight)
• หมู่บ้านรามเซา หมู่บ้านเล็กๆ ที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์
• มิดเทนวาลด์ หมู่บ้านสุดแสนน่ารัก แคว้นบาวาเรีย หมู่บ้านเล็กๆ
• ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
• ลินเดา เมืองริมทะเลสาบ Bodensee
• เอ็ททาล เมืองเล็กๆ ของพระเจ้าลุควิคที่ 2
• ทะเลสาบทิทิเซ่ เมืองตากอากาศเล็กๆในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ
• สตราสบูร์ก เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (ALSACE) ลุ่มแม่น้ำไรน์
• กอลมาร์ เส้นทางไวน์ของอาลซัส เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส
• หมู่บ้านริควีร์ เมืองแห่งเทพนิยาย
• โรเธนเบิร์ก เมืองน่ารักดุจเทพนิยาย แต่ชื่อยาวเหยีดเกือบเมตรกว่า
• แฟรงค์เฟิร์ท เมืองฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ แห่งลุ่มแม่น้ำไมน์


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 17 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 116,900 -

ทัวร์ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เยอรมัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน