ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ ญาจาง by Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน
เวียดนามใต้ รักสนุก.. ญาจาง วินเพิร์ล BY PG

3 วัน 2 คืน

สวนสนุกวินเพิร์ลlวัดลองเซินlปราสาทโพนครlโบสถ์ญาจางlช้อปปิ้งตลาดดัมl ชมโชว์น้ำพุสุดอลังการlพักบนเกาะวินเพิร์ล1คืน/ญาจาง1คืน
สวนสนุกวินเพิร์ล l วัดลองเซิน l ปราสาทโพนคร l โบสถ์ญาจาง l ช้อปปิ้งตลาดดัม l
ชมโชว์น้ำพุสุดอลังการ l พักบนเกาะวินเพิร์ล 1 คืน / ญาจาง 1 คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน