ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-TPE006 : มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม BY VZ

4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกTaipei101หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมตึก Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ย่าน ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน