ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-TPE02 : มหัศจรรย์....Taiwan Sakura Season BY BR

6 วัน 4 คืน

เที่ยง2อุทยานเย๋หลิ่ว+อาลีซาน Taipei101หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นฟาร์มแกะQingjing ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยง2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน
Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะ Qingjing
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน