ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ เมืองกูดาอูรี โบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย by Turkish Airlines 6 วัน 3 คืน
ZTBS02 : จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] BY TK

6 วัน 3 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสชมโบสถ์เกอร์เกตี้โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจียที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด
DAY 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2 :นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงทบิลิซี นำท่านชม ป้อมอันนานูรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอารักวี นำท่านชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็นทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำชินวารี นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกูดาอูรี

DAY 3 : นำท่านชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี นำท่านชม มหาวิหารจวารี นำท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ นำท่านสู่ เมืองควาเรลี จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ

DAY 5 : นำท่าน ชมกรุงทบิลิซี นำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี นำท่านขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณหรืออะบาโนตูบานี ใช้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อน นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่

DAY 6 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 09 พ.ค 2563 จันทร์ - เสาร์ 37,999 FULL
07 – 12 พ.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 35,999 FULL
20 – 25 พ.ค 2563 พุธ - จันทร์ 35,999 FULL
29 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 37,999 FULL
02 – 07 มิ.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 37,999
34,999
-
11 – 16 มิ.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 33,999 -
25 – 30 มิ.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 33,999 -
01 – 06 ก.ค 2563 พุธ - จันทร์ 37,999
34,999
-
03 – 08 ก.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 37,999
34,999
-
23 – 28 ก.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 36,999
33,999
-
24 – 29 ก.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 36,999
33,999
-

ทัวร์จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน