ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน by EVA Air 6 วัน 3 คืน
ZVIE08 : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสตัท] BY BR

6 วัน 3 คืน

สัมผัสความงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่'หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท'ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับการขนานนามว่า'เชสกี้คลุมลอฟไข่มุกแห่งโบฮีเมียม'
สัมผัสความงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่ 'หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท' ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า 'เชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมียม'

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ออสเตรีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน