ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 16920
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี เมืองมิวนิค พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
ZMUC25 : ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่] BY TG

8 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟไต่เขาและกระเช้าลอยฟ้าพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน'ซุกสปิตเซ่'สัมผัสความสวยงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่'หมู่บ้านมรดกโลกอํลสตัท'

DAY 1 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาอลิอันซ์ นำท่าน เข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิคผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บน ถนนแม็กซิมิเลียน เข้าสู่ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เสามาเรียนเซาเลอ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวนิค ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก นำท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า
ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ผ่านชม ถนนสายวงแหวน ผ่านชม โรงละครโอเปร่า นำท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ

DAY 6 : นำท่าน ผ่านชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น นำท่าน เข้าชม กับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 16 พ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 49,999 -
30 พ.ค – 06 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 52,999 -
02 – 09 มิ.ย 2563 อังคาร - อังคาร 52,999 -
13 – 20 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 52,999 -

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี เมืองมิวนิค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน