ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เมืองเวนิส ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส พระราชวังแวร์ซายส์ by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
ZMXP15 : ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา] BY TG

8 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็งพิชิตยอดเขาจุงเฟรา1ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ตามรอยละคร'ลิขิตรัก'ที่'ถ้ำน้ำแข็งพันปี'ทดลองใช้บริการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
DAY 1 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส นำท่าน เดินชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ผ่านชม วังดอดจ์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมาร์โค นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น
เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ กรุน บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทาง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา นำท่าน เข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี และ ลานสฟิงซ์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค เพื่อ นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน เดินทางถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีฌง

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ท่านเข้าชม ห้องต่างๆภายในพระราชวัง นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท

DAY 6 : นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล นำท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในเมืองปารีส ตั้งอยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล นำท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ นำท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เมืองเวนิส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน