ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
ZFRA02 : ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] BY TG

9 วัน 6 คืน

ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด'เมืองบรูจจ์'และหมู่บ้านไร้ถนนที่'หมู่บ้านกีธูร์น'ชมจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในทวีปยุโรปได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก'จัตุรัสกรองด์ปลาซ'
DAY 1 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ฮาห์น เมืองแฟรงก์เฟิร์ต นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ผ่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านดัมสแควร์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดัม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค ผ่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ผ่านชม อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเดอะมาร์ค ผ่านชม หอระฆัง นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ท่านเข้าชม ห้องต่างๆภายในพระราชวัง นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท

DAY 7 : นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด นำท่านเดินทางสู่ ถนนช็อง เซลีเซ นำท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ นำท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

DAY 8 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 9 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน