ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ทะเลาสาบโคโม โลคาร์โน by Emirates 9 วัน 6 คืน
EURO8.1 : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ BY EK

9 วัน 6 คืน

มิลาน-ทะเลาสาบโคโม-OUTLET-โลคาร์โน ยอดเขากรินเดลวัลด์เฟียสต์-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ทีราโน่-รถไฟเบอร์นินา-เซนต์มอริทช์-กลาเซียเอ็กซ์เพลส-เซอร์แมท-อันเดอแมท แทซ-มองเทรอ-เวเวย์-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-ลูเซิร์น-ซูริค
มิลาน - ทะเลาสาบโคโม - OUTLET - โลคาร์โน
ยอดเขากรินเดลวัลด์เฟียสต์ - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท
ทีราโน่ - รถไฟเบอร์นินา - เซนต์ มอริทช์ - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - อันเดอแมท
แทซ - มองเทรอ - เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ลูเซิร์น - ซูริค

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน