ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . by Emirates 9 วัน 6 คืน
EURO4.5 : อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส BY EK

9 วัน 6 คืน

โรม(อิตาลี)-ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟราน์TOPOFEUROPE-ดีจอง-ปารีส
โรม (อิตาลี) - ปิซ่า-เวนิส - เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่ - ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟราน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง - ปารีส

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน