ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิสเคต้า ป้อมนาริคาล่า โบสถ์เกอร์เกตี้ by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJTBS02 : ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค 2 By XJ

6 วัน 4 คืน

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง #ฟรีวีซ่า #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
Day 1 : สนามบินดอนเมือง เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี มีรูปปั้นของ Vakhtang Gorgasali กษัตริย์แห่งไอบีเรีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า เป็นป้อมปราการโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค - ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาว บนยอดเขาโซโลลากิ เป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี หรือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ - อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ เป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป

Day 3 : ออกเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัส เทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย - ชมป้อมอนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี - เดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ - ท่านขึ้นรถ 4WD เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส นำท่านไปชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมิลิแทรีไฮเวย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย

Day 4 : เดินทางสู่เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต - เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย - วิหารจวารี เป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์

Day 5 : เดินทางสู่เมืองซิกนากี - วิหารบอดี มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ - หมู่บ้าน Velistsikhe Villages หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ - ชมไร่ไวน์ Khareba เป็นที่ผลิตไวน์ในวิธีดั้งเดิม - กลับสู่ เมืองทบิลิซี

Day 6 : เดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี - เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X - ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน