ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGTPE04 : ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ BY TG

6 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่งณอุทยานอาลีซาน อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานเหย่หลิ่ว อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน..อุทยานทาโรโกะ ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป101 ชิมช้อปชิวณตลาดฟ่งเจี่ยตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้สไตล์ไต้หวันTAKAO
นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน