ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ by China Airlines 4 วัน 3 คืน
CITPE01 : ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ BY CI

4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณณอุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัวแบบPrivateHotSpring ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป101 อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานเหย่หลิ่ว ชิมช้อปชิวณตลาดเจียเอี้ยตลาดฟ่งเจี่ยและตลาดซีเหมินติง พิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ฟรีWIFIบนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
นั่งรถไฟโบราณณอุทยานอาหลีซาน
แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัวแบบPrivateHotSpring
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป101
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานเหย่หลิ่ว
ชิมช้อปชิวณตลาดเจียเอี้ยตลาดฟ่งเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
พิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ฟรีWIFIบนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 08 พ.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 15,888 -
08 – 11 พ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,888 -
18 – 21 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 15,888 -
21 – 24 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
29 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,888 -
04 – 07 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
08 – 11 มิ.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 15,888 -
16 – 19 มิ.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 15,888 -
02 – 05 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
09 – 12 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
16 – 19 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
23 – 26 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
28 – 31 ก.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 15,888 -
30 ก.ค – 02 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
04 – 07 ส.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 15,888 -
06 – 09 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
10 – 13 ส.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 15,888 -
18 – 21 ส.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 15,888 -
21 – 24 ส.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,888 -
03 – 06 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
07 – 10 ก.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 15,888 -
17 – 20 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 -
29 ก.ย – 02 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 15,888 -
13 – 16 ต.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 16,888 -
19 – 22 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 16,888 -

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน