ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HKG14 : ฮ่องกง ช้อปสนั่นลั่นเกาะ! BY CX

3 วัน 2 คืน

เมืองฮ่องกง(สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-วัดหยวนหยวน–จุดชมวิววิคตอเรียพีค–รีพลัสเบย์–มงก๊กเลดี้-เมืองฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ–วัดหวังต้าเซียน–วัดแชกงหมิว–โรงงานเครื่องประดับ–ร้านหยก–จิมซาจุ่ย–SYMPHONYOFLIGHTS-เมืองฮ่องกง-ซิตี้เกทเอาท์เล็ต(เลือกซื้อOPTIONเสริมกระเช้านองปิงหรือดิสนีย์แลนด์) **ในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อOPTIONเสริมจะนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ต #ไม่เข้าจีน #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วัดหยวน หยวน –จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – มงก๊กเลดี้ - เมืองฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ –ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHTS -เมืองฮ่องกง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต (เลือกซื้อ OPTION เสริม กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์)
**ในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อ OPTION เสริม จะนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
#ไม่เข้าจีน
#ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน