ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก by Qatar Airways 5 วัน 3 คืน
VWQR01 : รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

5 วัน 3 คืน

มอสโคว์–ซาร์กอร์ส-โบสถ์โฮลีทรินิตี้-อนุสรณ์Worker&Peasant-VDNKhExpopark-พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก-รถไฟใต้ดิน-AlexanderGarden–พระราชวังเครมลิน–ZaryadyePark–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต-อิสเมโลฟสกายาเครมลิน–ตลาดอิสเมลอฟสกี้–สแปร์โร่ฮิลล์-BELAYADACHA-
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant - VDNKh Expo park - พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก - รถไฟใต้ดิน - Alexander Garden – พระราชวังเครมลิน – Zaryadye Park – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - อิสเมโลฟสกายา เครมลิน – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – สแปร์โร่ฮิลล์ - BELAYA DACHA -

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน