ทัวร์ โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โครเอเชีย โครเอเชีย เมืองดูบอร์ฟนิค เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
VWTK02A : โครเอเชีย เมืองดูบอร์ฟนิค เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ BY TK

7 วัน 4 คืน

เมืองดูบอร์ฟนิค,ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาSRD,เมืองสปลิท,พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน,อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่,ล่องเรือข้ามทะเลสาบKOZJAK
เมืองดูบอร์ฟนิค, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD, เมืองสปลิท, พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน , อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ,ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK

ทัวร์โครเอเชีย โครเอเชีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน