ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ลี่เจียง by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
VW8L002 : ลี่เจียง BY 8L

4 วัน 3 คืน

ดินแดนเมืองเก่าสุดคลาสสิกเวนิสแห่งโลกตะวันออก บินตรงเข้า-ออกลี่เจียงโดยสายการบินLUCKYAIR(8L) พักโรงแรม4ดาวอาหารครบทุกมื้อ เมืองเก่าซู่เหอสะพานแก้วลี่เจียงหมู่บ้านไป๋ซานั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยกอุทยานน้ำหยกไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินสระมังกรดำเมืองเก่าลี่เจียง
ดินแดนเมืองเก่าสุดคลาสสิก เวนิสแห่งโลกตะวันออก
บินตรง เข้า-ออก ลี่เจียง โดย สายการบิน LUCKY AIR (8L)
พัก โรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
เมืองเก่าซู่เหอ สะพานแก้วลี่เจียง หมู่บ้านไป๋ซา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง

ทัวร์จีน ลี่เจียง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน