ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China southern Airlines 4 วัน 3 คืน
CTP11 : ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซิ่นเจิ้น BY CZ

4 วัน 3 คืน

ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน–แต้จิ๋ว–วัดไคหยวน-วัดไทย–สะพานเซียงจื่อ–สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติหรือช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า(ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-ไต่ฮงกง(เทพเจ้าแห่งสุขภาพ)-เฮี่ยงบู๋ซัว(เจ้าพ่อเสือ)-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซิ่นเจิ้น–ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก–วัดกวนอู–ร้านยางพารา-เซิ่นเจิ้น
ซัวเถา - สปาน้ำแร่น้ำทะเล - ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน – แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน - วัดไทย – สะพานเซียงจื่อ – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ซัวเถา - อิสระเยี่ยมญาติ หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (เทพเจ้าแห่งสุขภาพ) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก –วัดกวนอู – ร้านยางพารา - เซิ่นเจิ้น

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน