ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PEU02 : Pro France Double Shopping Ep.2 BY KU

6 วัน 3 คืน

มหานครปารีส(Paris)เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น -หอไอเฟล(EiffelTower)สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง1,051ฟุต -ล่องเรือบาโตมุช(BateauxMouchesRiverCruise)ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส -พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(LouvreMuseum)พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส -ถนนชองป์เซลิเช่(Champs-Elysees)ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว2กม. -อิสระช้อปปิ้งที่LaValleeVillageOutletตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส
มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น
- หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต
- ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
- พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส
- ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม.
- อิสระช้อปปิ้งที่ La Vallee Village Outlet ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส

ทัวร์ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน