ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง กระเช้านองปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน by EgyptAir 3 วัน 2 คืน
HKG-011 : Hongkong ฮ่องกง ไหว้พระ เน้นๆ BY MS

3 วัน 2 คืน

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังณหาดรีพลัสเบย์/วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง360 ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน/ย่านเลดี้มาร์เก็ต/ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์นั่งสบายๆพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล./ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ไม่เข้าจีน #ฟรีวีซ่า
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ปล./ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน