ทัวร์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค เมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือชมความสวยงามของ ซอจ์นฟยอร์ด by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
ZARN08 : สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก หลงรักฟลัมสบาน่า] BY QR

8 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก'พลัมสบาน่า'ขึ้นชมวิวเมืองแบร์แกนบนยอดเขาฟลอเยนล่องเรือชมความสวยงามของ'ชอจ์นฟยอร์ด''อัญมณีเม็ดงามแห่งดินแดนที่ไม่เคยหลับใหล'
DAY 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน ผ่านชม สถานที่สำคัญ อาทิ พิธภัณฑ์ยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม , โอเปร่า เฮ้าส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังหลวง นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด , จัตุรัสใจกลางเมือง , ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด และ สะพานหินเก่าแก่

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์เกน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาทอร์เก็ท

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้อมปราการเมืองแบร์เกน นำท่าน ผ่านชม ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาทอร์เก็ท นำท่านเดินทางสู่ ย่านบริกเก็น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท บริเวณเดียวกัน พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสำราญ เพื่อ ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน นำท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก นำท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท ) ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

DAY 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค เมืองสต็อคโฮล์ม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน