ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CSSHEXW01 : ทัวร์จีน ฮาร์บิน หมูตุ๋น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ 6 วัน 4 คืน (XW) ทัวร์จีน ฮาร์บิน หมูตุ๋น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ BY XW

6 วัน 4 คืน

ทัวร์จีนชมศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บินเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”เยือนหมู่บ้านหิมะเหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยายหมู่บ้านหิมะ“THECHINASNOWTOWN”ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนลานสกีขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยลานสกียาบูลี่ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนังละครDREAMHOMEเห็ดหิมะ ทัวร์จีนลิ้มรสเมนูพิเศษสุกี้ตงเป่ยเกี๊ยวฮาร์บินเป็ดย่าง ทัวร์จีนเสิ่นหยางนั่งรถไฟความเร็วสูงฮาร์บินถนนจงเอียงโบสถ์เซ็นต์โซเฟียเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”ลานสกียาบูลี่-หมู่บ้านหิมะ-ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจียDREAMHOME(รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองเกาะพระอาทิตย์(รวมรถ)-DIYแกะสลักน้ำแข็งนั่งรถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง 3ดาว #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
ทัวร์จีน ชมศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย หมู่บ้านหิมะ“THE CHINA SNOW TOWN” ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัย ลานสกียาบูลี่ ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร DREAM HOME เห็ดหิมะ
ทัวร์จีน ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวฮาร์บิน เป็ดย่าง
ทัวร์จีน เสิ่นหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ฮาร์บิน ถนนจงเอียง โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” ลานสกียาบูลี่-หมู่บ้านหิมะ-ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง เกาะพระอาทิตย์(รวมรถ)-DIY แกะสลักน้ำแข็ง นั่งรถไฟความเร็วสูง เสิ่นหยาง
3 ดาว
#ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน