ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China southern Airlines 5 วัน 4 คืน
SHCZWUH13 : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ดอกซากุระ พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง ชมซากุระบานสะพรั่ง BY CZ

5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน1ปีมีครั้งเดียวชมซากุระบานที่ทะเลสาบตงหูพิซิตยอดเขาบู๊ตึ้งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพิเศษให้ท่านเรียนต้นตำรับมวยไทเก็กเที่ยวชมโรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง ทัวร์จีนลิ้มรสอาหารพิเศษซุปบู๊ตึ้งเป็ดย่างจ่าวหยางอาหารกวางตุ้ง ทัวร์จีนเที่ยวจีนทัวร์คุณธรรมทัวร์ไม่เข้าร้านช้อปชมซากุระบานสะพรั่ง1ปีมีครั้งเดียวสวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหูเขาบู๊ตึ้งตำหนักทองจินเตี้ยนตำหนักจื่อเซียวตำหนักหนานเหยียนตำหนักไท่จื่อเรียนมวยไทเก็กเมืองจ่าวหยางโรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิงถนนคนเดินเจียงฮั่นวัดกุยหยวน 4ดาว #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
ทัวร์จีน 1ปีมีครั้งเดียวชมซากุระบานที่ทะเลสาบตงหู พิซิตยอดเขาบู๊ตึ้งมรดกโลกทางวัฒนธรรม พิเศษให้ท่านเรียนต้นตำรับมวยไทเก็ก เที่ยวชมโรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ ซุปบู๊ตึ้ง เป็ดย่างจ่าวหยาง อาหารกวางตุ้ง
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ชมซากุระบานสะพรั่ง1ปีมีครั้งเดียว สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู เขาบู๊ตึ้ง ตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักจื่อเซียว ตำหนักหนานเหยียน ตำหนักไท่จื่อ เรียนมวยไทเก็ก เมืองจ่าวหยาง โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง ถนนคนเดินเจียงฮั่น วัดกุยหยวน
4 ดาว
#ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน