ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง by Air CHINA 5 วัน 3 คืน
SHCAPEK24 : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง...ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง BY CA

5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีนนั่งกระเช้าขึ้นชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณสักการะพระเขี้ยวแก้วณวัดหลิงกวงพิเศษพักที่เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยจิ้น1คืน ลิ้มรสอาหารพิเศษเป็ดปักกิ่งสุกี้มองโกลเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด ทัวร์จีนเที่ยวจีนทัวร์คุณธรรมทัวร์ไม่เข้าร้านช้อปทัวร์เส้นทางมรดกโลกทัวร์ปักกิ่งเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้นกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืนพิพิธภัณฑ์ไวน์แดงวัดลามะวัดหลิงกวงจัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังโบราณกู้กงถนนโบราณเฉียนเหมินย่านArtBeijingFunกายกรรมปักกิ่งถนนหวังฟูจิ่งตลาดรัสเซีย 4ดาว #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
ทัวร์จีน นั่งกระเช้าขึ้นชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณ สักการะพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง พิเศษ พักที่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยจิ้น 1 คืน
ลิ้มรสอาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง วัดลามะ วัดหลิงกวง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านArtBeijingFun กายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
4 ดาว
#ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์จีน ปักกิ่ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน