ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SHWECKG15 : ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู แม่น้ำแยงซีเกียง Century Sun &Sky Cruise BY WE

5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีนชมเขื่อนซานเสียต้าป้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกชมเจดีย์สือเป่าไจ้ที่ทำจากไม้เชื่อมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปูหงหยาต้งเรือนไม้โบราณที่เที่ยวสุดฮอตฮิต ทัวร์จีนทัวร์คุณธรรมทัวร์ไม่เข้าร้านช้อปทัวร์เส้นทางแนะนำทัวร์ฉงชิ่งเรือสำราญCENTURYSUN&SKYCRUISEล่องแม่น้ำแยงซีเกียงเจดีย์สือเป่าไจ้ช่องแคบชวีถังเสียช่องแคบอูเสียเสิ่นหนี่ซีเขื่อนซานเสียต้าป้านั่งรถไฟความเร็วสูงถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ยหงหยาต้ง ทัวร์จีนลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน 5ดาว #ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
ทัวร์จีน ชมเขื่อนซานเสียต้าป้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเจดีย์สือเป่าไจ้ที่ทำจากไม้เชื่อมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปู หงหยาต้ง เรือนไม้โบราณ ที่เที่ยวสุดฮอตฮิต
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เส้นทางแนะนำ ทัวร์ฉงชิ่ง เรือสำราญ CENTURY SUN & SKY CRUISE ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ ช่องแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย เสิ่นหนี่ซี เขื่อนซานเสียต้าป้า นั่งรถไฟความเร็วสูง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย หงหยาต้ง
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
5 ดาว
#ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน