ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
ZDAD18 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์] By PG

4 วัน 3 คืน

นำท่านเดินทางสู่พระราชวังเว้ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศสถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามเพดานเสาคานผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทองมีตำหนักหลายหลังอุทยานวัดศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียนและยังเป็นที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือราชวงศ์เหงียนมีกษัติย์13องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์นับตั้งแต่ปีค.ศ.1802-1945....
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน และยังเป็นที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือราชวงศ์เหงียน มีกษัติย์ 13 องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1802-1945....

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน