ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ By TG

7 วัน 5 คืน

เมืองมอสโคว์(Moscow)เมืองหลวงของประเทศรัสเซียเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจการเงินและการศึกษาเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปนำท่านชมตลาดอิซเมโลฟสกายา(Izmailovo)ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในมอสโกที่นี่ขึ้นชื่อด้านงานศิลปะหัตถกรรมคือตุ๊กตาแม่ลูกดกเป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆมีตั้งแต่จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก...
เมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านชม ตลาดอิซเมโลฟสกายา(Izmailovo) ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในมอสโก ที่นี่ขึ้นชื่อด้านงานศิลปะหัตถกรรม คือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีตั้งแต่จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก...

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน