ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PEK-002 : Beijng chende พระราชวังโปตาลา By HU

4 วัน 2 คืน

เมืองเฉินเต๋อ(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชม.)เฉินเต๋อตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปักกิ่งประมาณ250กิโลเมตรเมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศสมัยคังซีฮ่องเต้กับเฉียนหลงฮ่องเต้ถนนเส้นทางนี้สวยมากตามเนินเขาจะมีบ้านแบบรีสอร์ทหลังใหญ่ๆสไตล์คันทรี่ให้เห็นหลายที่ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยจนเดินทางถึงเมืองเฉินเต๋อ....
เมืองเฉินเต๋อ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) เฉินเต๋อตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปักกิ่งประมาณ 250 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศสมัยคังซีฮ่องเต้ กับเฉียนหลงฮ่องเต้ ถนนเส้นทางนี้สวยมาก ตามเนินเขาจะมีบ้านแบบรีสอร์ทหลังใหญ่ ๆ สไตล์คันทรี่ให้เห็นหลายที่ ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองเฉินเต๋อ....

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน