ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย . by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
I Am In Georgia จอร์เจีย BY TK

8 วัน 5 คืน

ทบิลิซี|คาซเบกี้|อัพลิสต์ชิเคห์|อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย|บาทูมิ|ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำถ้ำโพรมิธีอุส|บอร์โจมี|ช้อปปิ้งห้างEastPoint
ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ ถ้ำโพรมิธีอุส | บอร์โจมี |ช้อปปิ้งห้าง East Point

ทัวร์จอร์เจีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน