ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง BY CX

3 วัน 2 คืน

วัดแชกงหมิว|วัดหวังต้าเซียน|ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย|ช้อปปิ้งวิตี้เกทเอ้าเลท วัดกวนอู|พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น|ชมโชว์น้ำพุ|ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย | ช้อปปิ้งวิตี้เกทเอ้าเลท
วัดกวนอู | พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น | ชมโชว์น้ำพุ | ชมโชว์น้ำพุ

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน